Berita Harian, 27 Mar 2015: Penantian yang bernilai