Berita Harian, 14 Sep 2015: Kanak-kanak seronok teroka seni bangsawan