Berita Harian, 17 Jun 2015: 2,000 relawan pelbagat kaum terlibat (SG50 Kita)