Berita Harian, 22 Mar 2015: Badan-badan akur perlu ada kerjasama